Offerings are:

Sl.No.     Sl.No.  
1 Sangabhishekam   23 Bagavatseva
2 Dhara   24 Niramala
3 Mrithiunjaya Homam   25 Malar Nivedyam
4 Ganapathihomam   26 Thulabharam
5 Karukahomam   27 Elaneerdhara
6 Thilakahomam   28 Choroon
7 Pushpanjali   29 Purusha Sooktham Pushpanjali
8 Ayursooktha Pushpanjali   30 Bagya Sooktham Pushpanjali
9 Swayamvaramanthra Pushpanjali   31 Aikamathya Sooktham Pushpanjali
10 Vilakku   32 Siva Sahasranama Pushpanjali
11 Pin Vilakku   33 Viseshal Payasam
12 Kedaa Vilakku   34 Pidipanam varal
13 Nei Vilakku   35 Chandanam Charthal ( for Mahadevan)
14 Maala   36 Panchasara Payasam
15 Koovala Maala   37 Thrimadhuram
16 Payasam   38 Nara
17 Trikala Pooja   39 Maha Ganapathi Homam
18 Navagraha Pooja   40 Chandanam Charthal ( for Ganapathy)
19 Nithya Pooja   41 Manjal podi samarpanam
20 Umamaheswara Pooja   42 Ayillya pooja
21 Vella Nivedyam   43 Ayillya pooja
22 Noorum palaum   44 Sarpabali